ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nabór

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-09 11:34:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 
Kryteria naboru
Do publicznego przedszkola  i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z  2017 r., poz. 59).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te zostały zawarte w uchwałach Rady Miejskiej:
 
ü  Uchwała Nr XXXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1844) (pobierz),
 
ü  Uchwała Nr XXXVI/508/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 1845) (pobierz),
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci  uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego  w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony przez Burmistrza Nidzicy w drodze zarządzenia.
 
Terminy naboru 
Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Nidzica (pobierz).  
 
Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Nidzica oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610). (pobierz)
  • Rozdział 6 ustawy Prawo Oświatowe. (pobierz)
  •  

Akapit nr - brak tytułu

 
Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy z dnia  20.03.2017 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018
 
podstawa prawna: Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 
 
       Dyrektor Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Nidzicy  informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 21 marca  – 3 kwietnia  2017 r.
 
    Liczba wolnych miejsc wynosi:  67
 
 
« powrót do poprzedniej strony