ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEDSZKOLE NR 4 KRAINA ODKRYWCÓW
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2017 roku na terenie miasta NidzicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2017 roku na terenie miasta Nidzica

Szczegóły informacji

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2017 roku na terenie miasta Nidzica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2016-12-19 przez Dorota Kierzkowska

Treść:

Nidzica, dn. 19.12.2016 r.
                  
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego numer P4.2710.1.2016 na zadanie "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w  2017 roku  na terenie miasta Nidzica" została wybrana najkorzystniejsza oferta:
 
1. w Części I Dostawa świeżych warzyw i owoców
złożona przez:
Firma Handlowa "DAVE"
Dawid Wadecki
13-100 Nidzica
Ul. Mickiewicza 13A
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części I
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Firma Handlowa "DAVE"
Dawid Wadecki
13-100 Nidzica
Ul. Mickiewicza 13A
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
                        
2. w Części II Dostawa pieczywa
złożona przez:
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
13-100 Nidzica
ul. Słowackiego 7
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części II
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
13-100 Nidzica
ul. Słowackiego 7
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
3. w Części III Dostawa mrożonych warzyw i owoców
złożona przez:
Aber Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
10-647 Olsztyn
Ul. Sprzętowa 3
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją  w części III
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Unifreeze Sp. z o.o.
Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno
59,91 pkt
4,44 pkt
20 pkt
84,35 pkt
Aber Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
10-647 Olsztyn
Ul. Sprzętowa 3
60,00 pkt
20 pkt
20 pkt
100,00 pkt
 
4. w Części IV Dostawa świeżych ryb, ryb mrożonych i przetworów rybnych
złożona przez:
Aber Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
10-647 Olsztyn
Ul. Sprzętowa 3
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części IV
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Unifreeze Sp. z o.o.
Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno
60,00  pkt
4,44 pkt
20 pkt
84,44 pkt
Aber Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
10-647 Olsztyn
Ul. Sprzętowa 3
44,72 pkt
20 pkt
20 pkt
84,72 pkt
 
 
 
5. w Części V Dostawa różnych produktów spożywczych, jaj  i wody mineralnej butelkowanej
złożona przez:
Hurtownia "Sawa"
Bożena Irena Budżak
06-400 Ciechanów
Ul. Śmiecińska 14
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części V
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Hurtownia "Sawa"
Bożena Irena Budżak
06-400 Ciechanów
Ul. Śmiecińska 14
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
Aber Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
10-647 Olsztyn
Ul. Sprzętowa 3
56,14 pkt
20 pkt
20 pkt
96,14 pkt
 
6. w Części VI Dostawa produktów mleczarskich
złożona przez:
Hurtownia "Sawa"
Bożena Irena Budżak
06-400 Ciechanów
Ul. Śmiecińska 14
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części VI
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Hurtownia "Sawa"
Bożena Irena Budżak
06-400 Ciechanów
Ul. Śmiecińska 14
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
 
 
 
7. w Części VII Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich wieprzowych i drobiowych
złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Kołakowski" Sp. z o.o.
13-100 Nidzica,
Ul. 1 Maja 49
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części VII
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "Kołakowski" Sp. z o.o.
13-100 Nidzica,
Ul. 1 Maja 49
60 pkt
20 pkt.
20 pkt
100 pkt
 
8. w Części VIII  Dostawa gotowych produktów mącznych chłodzonych (niemrożonych)
złożona przez:
Spółdzielnia Socjalna
"Nie jesteś sam"
13-100 Nidzica,
Ul. Krzywa 8
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.. z  2015  r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  zaoferowany czas na wymianę towaru- 20%, zaoferowany termin płatności- 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją w części VIII
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Zaoferowany czas na wymianę towaru
Zaoferowany termin płatności
Łączna liczba punktów
Spółdzielnia Socjalna
"Nie jesteś sam"
13-100 Nidzica,
Ul. Krzywa 8
60 pkt
20 pkt
20 pkt
100 pkt
 
 
                                                                                                            Dyrektor Przedszkola Nr 4 "Kraina Odkrywców"
                                                                                                                      Dorota Kierzkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Dobroń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kierzkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-19 14:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-19 14:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-19 14:48:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony